Cookie Policy


Cookiebeleid Vlaamse Milieumaatschappij

Versie 21/11/2018

Deze verklaring is van kracht met ingang van 25 mei 2018.

De Vlaamse Milieumaatschappij (hierna de VMM) met maatschappelijke zetel te Dokter De Moorstraat 24-26, 9300 Aalst is verantwoordelijk voor dit cookiebeleid. Voor alle vragen en/of opmerkingen kan je terecht op het hierboven vermelde adres of op het e-mailadres informatieveiligheid@vmm.be.

VMM vindt het belangrijk dat je op iedere plaats en elk ogenblik haar VMM-content kan bekijken, beluisteren, lezen of beleven via diverse mediaplatformen. VMM wil ook werken aan interactieve diensten en diensten op jouw maat. Op VMM-onlinediensten worden technieken gehanteerd om dit mogelijk te maken, bijvoorbeeld met behulp van cookies en scripts. Deze technieken worden hierna gemakkelijkheidshalve cookies genoemd. In dit cookiebeleid wenst VMM jou te informeren over welke cookies worden gebruikt en waarom dit gebeurt. Verder wordt toegelicht in welke mate jij als gebruiker het gebruik kan controleren. VMM wil namelijk graag jouw privacy en de gebruiksvriendelijkheid van haar onlinediensten zoveel mogelijk waarborgen. VMM heeft geprobeerd dit beleid zo eenvoudig mogelijk te houden.

Dit cookiebeleid is van toepassing op alle “VMM-onlinediensten”, met name alle websites, (mobiele) applicaties en internetdiensten die VMM aanbiedt en die toegang geven tot VMM content.

Bepaalde verzamelde gegevens laten toe om jou te identificeren of om een band met jou te leggen als natuurlijke persoon en kwalificeren derhalve als persoonsgegevens. In dat geval is ook de informatie (m.i.v. jouw verschillende rechten) zoals uiteengezet in ons privacybeleid van toepassing op deze verwerkingen door de cookies.

VMM kan het cookiebeleid op elk moment veranderen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren in het kader van veranderingen aan haar diensten of de geldende wetgeving. Het gewijzigde beleid wordt dan bekendgemaakt op de relevante VMM-onlinediensten en gelden vanaf het moment dat deze bekendgemaakt wordt.

Wat zijn cookies precies?

Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die op jouw computer of mobiele apparaat zijn geïnstalleerd wanneer je een website bezoekt of een (mobiele) toepassing gebruikt. Het cookiebestand bevat een unieke code waarmee je jouw browser kunt herkennen tijdens het bezoek aan de online service of tijdens opeenvolgende, herhaalde bezoeken. Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website of applicatie die je bezoekt, maar ook door servers van derden die al dan niet met deze website of applicatie samenwerken.

Cookies maken over het algemeen de interactie tussen de bezoeker en de website of applicatie gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende delen van een website of applicatie.

Hoe kan je het gebruik van cookies op VMM-onlinediensten weigeren of beheren?

Je kan de installatie van cookies weigeren via jouw browserinstellingen. Je kan op elk gewenst moment ook de reeds geïnstalleerde cookies van jouw computer of mobiele apparaat verwijderen, als volgt:

Wanneer je cookies uitschakelt, moet je er rekening mee houden dat bepaalde grafische elementen er misschien niet mooi uitzien, of dat je bepaalde toepassingen niet kunt gebruiken. Hieronder vind je een gedetailleerde lijst van alle soorten cookies die op de website www.pluvialeoverstromingskaarten.be zijn gebruikt.

Gebruikte cookies

Login gebruiker:

 • Naam van cookie: pluvialeoverstromingskaarten_auth
 • Doel: Controleren gebruiker wanneer de server wordt bevraagd
 • Website: www.pluvialeoverstromingskaarten.be
 • Cookie(s) geplaatst door: JBA
 • Ontvangers v.d. gegevens: JBA
 • Geldigheid: pluvialeoverstromingskaarten_auth
 • Naam van cookie: _RequestVerificationToken
 • Doel: Voorkomen dat kwaadaardige codes foute inhoud op de website plaatsen
 • Website: www.pluvialeoverstromingskaarten.be
 • Cookie(s) geplaatst door: JBA
 • Ontvangers v.d. gegevens: JBA
 • Geldigheid: gedurende eenzelfde inlogsessie
 • Naam van cookie: pluvialeoverstromingskaarten_layers
 • Doel: Opslaan van de geselecteerde lagen van een gebruiker om in te laden bij de volgende sessie
 • Website: www.pluvialeoverstromingskaarten.be
 • Cookie(s) geplaatst door: JBA
 • Ontvangers v.d. gegevens: JBA
 • Geldigheid: maximal zeven dagen
 • Naam van cookie: pluvialeoverstromingskaarten_mapping
 • Doel: Het inladen van de luchtfoto als achtergrondlaag
 • Website: www.waterinfo.be
 • Cookie(s) geplaatst door: VMM
 • Ontvangers v.d. gegevens: VMM
 • Geldigheid: permanente cookies met geldigheid van maximaal 2 jaar
 • Naam van cookie: NSC_mc_wtsw_hjt1qsp
 • Doel: Het inladen van de VMM-basismap als achtergrondlaag
 • Website: www.waterinfo.be
 • Cookie(s) geplaatst door: VMM
 • Ontvangers v.d. gegevens: VMM
 • Geldigheid: permanente cookies met geldigheid van maximaal 2 jaar